Logo Emm Share A Piece Es

SANT JORDI 2024

Digues-l'hi amb formatge

Figura 1
Figura 3
Figura 2
Figura 4
Rosa 2
Rosa 1
Petals1
Petals1
Petals 2
Petals 3
Petals 3
Petals 2
Queso Emmentaler Redondo

QUÈ ÉS

Petals 2

Del 16 al 26 d’abril, aconsegueix una rosa per cada tapa d’Emmentaler AOP que tastis a aquests 10 restaurants top de Barcelona. A més, en més de 150 botigues, es regalarà una rosa per una compra mínima de 300 grams d’Emmentaler AOP

Petals1
Petals 3
Petals 2
Petals1
Petals1
Rosa 2

RESTAURANTS

Petals1
Petals1
Petals 2
Petals 2
Petals 2
Petals 3
Petals 3

(Aribau, 152)

Gabriele Milani.

Espàrrec blanc amb espuma d'Emmentaler AOP, patata amanida amb xipotle i cruixent d'Emmentaler AOP.

(Entença 57)

Miquel Pardo.

Capuccino de ceba amb formatge Emmentaler AOP.

(Bergara, 2)

Alexis Peñalver.

Arròs a la milanesa de Barcelona: carnaroli, pernil ibèric, pèsols del Maresme, infusió de safrà i gratin à la minute d’Emmentaler AOP.

Rosa 1

(Còrsega, 242)

David Morera.

Amouse-bouche de Emmentaler AOP.

(Muntaner, 26)

Pedro Silva.

Bikini de vedella ecològica trufat amb Emmentaler AOP.

(Aribau, 160)

Carlota Claver.

Espàrrecs verds amb Emmentaler AOP, cama-sec i botifarra del perol.

(Fusina, 5)

Ángel Palacios.

Fondue d’Emmentaler AOP amb llagostins.

(Ciutat de Granada, 130)

Rafa Zafra.

Macarrons a la barcelonina amb botifarra i bolets, gratinats amb Emmentaler AOP.

(Escudellers, 8)

Albert Ventura.

Croquetes de cecina amb formatge Emmentaler AOP.

(passatge d’Andalusia, 10)

Jordi Marzo.

Caneló elaborat amb sèrum d’Emmentaller AOP i Emmentaler AOP ratllat.

BOTIGUES

EBOOK

Aquí disposeu de totes les receptes en format e-book, per fer-les a casa i seguir degustant Emmentaler AOP.

Bodego Emmentaler
Emmentaler Logo

SWITZERLAND CHEESE MARKETING IBÉRICA, S.L.
Via Laietana, 57 3º 2ª, 08003 Barcelona
T +34 93 574 76 16
CIF B42712844
infospain@scm-cheese.com

© 2024 SCM Ibérica
Franja Qs Cat
Franja Qs Cat

AVÍS LEGAL

Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades: Denominació Social: SWITZERLAND CHEESE MARKETING IBÉRICA, S.L. Domicili Social: Via Laietana, 57 3er 2a 08003 Barcelona (Barcelona) NIF: B42712844 Telèfon: +34 93 574 76 16 E-Mail: infospain@scm-cheese.com Lloc Web: https://stjordiemmentaleraop.cat/

 1.- OBJECTE

stjordiemmentaleraop.cat (d’ara endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, que regula l’ús del lloc web stjordiemmentaleraop.cat, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34 /2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions dús del lloc web. A través de la Web, el prestador facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web. Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació. Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, ja que aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i és suficient la publicació al lloc web del prestador.

2. -CONDICIONES DE ACCESO Y USO DE LA WEB.

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i l’ús de la web.
La prestació dels serveis per part del prestador té caràcter gratuït per a tots els Usuaris. Això no obstant, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través del web podrien estar subjectes al pagament d’un preu determinat a les condicions generals de contractació.
2.2. Registre d’Usuari.
Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Tot i així, el prestador condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’Usuari o formulari de contacte. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada a la pròpia secció del servei.
2.3. Veracitat de la informació.
Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada al prestador permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.
2.4. Menors d’edat.
Per a lús dels serveis, els menors dedat han dobtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.
2.5. Obligació de fer un ús correcte de la web.
L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador. En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: (a)            sigui contrària, menysprei o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents; (b)            indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic; (c)            indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició; (d)         sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones; (e)         de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i (f)           constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè. Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web. El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web. El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4.- COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas no s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, el prestador no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. Tot i això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan calgui, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades . Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

7. – PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de lautor. Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i no implica la menció o aparició al lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix. Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho pot fer a través del correu electrònic a dalt ressenyat.

8.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i els Tribunals de Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

TITULAR DEL WEB

 • La seva denominació social és: SWITZERLAND CHEESE MÀRQUETING IBÈRICA, SL (d’ara endavant cat ).
 • El CIF: B42712844
 • El seu domicili social és: Via Laietana , 57 3er 2a 08003 Barcelona (Barcelona)
 • Correu electrònic : infospain@scm-cheese.com

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Dades de contacte del responsable: SWITZERLAND CHEESE MARKETING IBÉRICA, SL i correu electrònic de contacte infospain@scm-cheese.com

ELS TEUS DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES

Com exercitar els teus drets: Pots adreçar una comunicació per escrit al domicili social de stjordiemmentaleraop.cat oa l’adreça de correu electrònic indicada a l’encapçalament d’aquesta pàgina, incloent en tots dos casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per sol·licitar el exercici dels següents drets:
 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podreu preguntar a cat està tractant les vostres dades.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en el cas que siguin incorrectes), cas en què únicament seran conservats per cat per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-te al tractament: cat deixarà de tractar les dades de la manera que indiquis, llevat que per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret a la portabilitat de les teves dades: en cas que vulguis que les teves dades siguin tractades per una altra signatura, cat et facilitarà la portabilitat de les teves dades al nou responsable.
 • Dret a esborrar les dades: i tret d’imperatiu legal s’esborraran després de la confirmació.
Models, formularis i més informació sobre els teus drets: Pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Possibilitat de retirar el consentiment: en cas que hagis atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si consideres que hi ha un problema amb la manera com stjordiemmentaleraop.cat està manejant les teves dades, pots adreçar les teves reclamacions al Responsable de Seguretat de stjordiemmentaleraop.cat (indicat a dalt) oa l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades , la indicada en el cas d’Espanya.

Dret a l’oblit i accés a les vostres dades personals

En tot moment tindràs dret a revisar, recuperar, anonimitzar i/o esborrar, totalment o parcialment, les dades emmagatzemades al Lloc Web. Només heu d’enviar un correu electrònic a info@scm-cheese.com i sol·liciteu-lo. O ho pots fer aquí mateix:

Conservació de les dades

Dades desagregades: Les dades desagregades seran conservades sense termini de supressió. Dades dels clients del lloc web: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el client contracti el nostre lloc web. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:
 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i seg . Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…);
 • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
 • 6 anys: Art. 30 Codi de comerç (llibres de comptabilitat, factures…)
 • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
Dades dels subscriptors al feed per correu electrònic: Des que l’usuari se subscriu fins que es dóna de baixa. Dades dels subscriptors a la newsletter : Des que l’usuari se subscriu fins que es dóna de baixa. Dades d’usuaris pujades per Bisnis en pàgines i perfils en xarxes socials: Des que l’usuari ofereix el consentiment fins que el retira.

Secret i seguretat de les dades

stjordiemmentaleraop.cat es compromet en la utilització de les dades, a respectar-ne la confidencialitat ia utilitzar-les d’acord amb la finalitat, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb allò establert al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Tu garanteixes que les dades personals facilitades a través dels formularis són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació. Així mateix, garanteixes que tota la informació facilitada correspon a la teva situació real, que està posada al dia i és exacta. A més, has de mantenir en tot moment les teves dades actualitzades, sent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pogués causar per això a stjordiemmentaleraop.cat com a titular de stjordiemmentaleraop.cat, oa tercers amb motiu de la utilització de dit.

Bretxes de seguretat

stjordiemmentaleraop.cat adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus, atacs de força bruta i injeccions de codi. Tot i això, has de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, stjordiemmentaleraop.cat no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics ( programari i maquinari) de l’Usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests. No obstant això, per intentar garantir la seguretat i la privadesa de les teves dades personals, AjudaWP disposa d’un sistema de vigilància de seguretat actiu que informa de cada activitat dels usuaris i possibles bretxes en la seguretat de les dades dels usuaris. En cas de detectar-se alguna escletxa, Bisnis es compromet a informar els usuaris en el termini màxim de 72 hores.

QUINA INFORMACIÓ RECAPTEM DELS USUARIS I PER A QUÈ ELS UTILITZEM

Tots els productes i serveis oferts al lloc web stjordiemmentaleraop.cat remeten a formularis de contacte, formularis de comentaris i formularis per fer registres d’usuari, subscripció a newsletter i/o en algun cas comandes de compra. Aquest lloc web sempre requereix el previ consentiment dels usuaris per tractar les dades personals amb les finalitats indicades. Teniu dret a revocar el vostre consentiment previ en qualsevol moment.

Registre d’activitats de tractament de les dades

Web i hosting: stjordiemmentaleraop.cat compta amb un xifrat SSL TLS v.1.2 que permet l’enviament segur de dades personals a través de formularis de contacte de tipus estàndard, allotjats als servidors que stjordiemmentaleraop.cat ha contractat a SiteGround España. Dades recollides a través del web: Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers de què stjordiemmentaleraop.cat és titular.
 • Ens arribarà el teu IP, que serà usat per comprovar l’origen del missatge per oferir-te informació, protecció contra comentaris SPAM i per detectar possibles irregularitats (per exemple: parts oposades del mateix cas escriuen al lloc web des de la mateixa IP), així com dades relatius al ISP.
 • Així mateix, ens podràs facilitar les teves dades a través de correu electrònic i altres mitjans de comunicació indicats a la secció de contacte .
Formulari de comentaris o contacte: A la web hi ha la possibilitat que els usuaris deixin comentaris a les publicacions del lloc. Hi ha una galeta que emmagatzema les dades facilitades per l’usuari perquè no les hagi de tornar a introduir a cada nova visita ia més es recullen internament l’adreça de correu electrònic, nom, web i l’adreça IP. Les dades estan emmagatzemades als servidors de SiteGround Spain SL Registre d’usuaris: No s’admeten excepte petició expressa. Formulari de compra: en el cas d’haver-hi productes i serveis oferts a la nostra botiga online , l’usuari disposarà d’un formulari de compra subjecte a les condicions de contractació especificades a la nostra política comercial i condicions de contractació on se li requeriran dades de contacte i de pagament. Les dades estan emmagatzemades als servidors de SiteGround Spain SL Recopilaríem informació sobre tu durant el procés de pagament a la nostra botiga. Aquesta informació podria incloure, i no només això, el teu nom, adreça, correu electrònic, telèfon, detalls de pagament i altres de necessaris per poder processar les comandes. La gestió d’aquestes dades ens permetrà:
 • Enviar informació important del teu compte/comanda/servei.
 • Respondre les teves peticions, queixes i sol·licituds de reemborsament.
 • Processar pagaments i evitar transaccions fraudulentes.
 • Configurar i administrar el compte, donar-te servei tècnic i de client i verificar la teva identitat.
Addicionalment, potser també recopilem la informació següent:
 • Ubicació i dades de trànsit (inclosa l’adreça IP i el navegador) si feu una comanda, o si necessiteu estimar impostos i costos d’enviament basats en la vostra ubicació.
 • Pàgines de producte visitades i contingut visualitzat mentre la sessió està activa.
 • Els teus comentaris i ressenyes de productes si tries deixar-les.
 • Adreça d’enviament si sol·liciteu costos d’enviament abans de fer la compra mentre la vostra sessió està activa.
 • Cookies essencials per fer el seguiment dels continguts de la cistella mentre la teva sessió està activa.
 • Correu i contrasenya del teu compte per permetre’t accedir al teu compte, si en tens un.
 • Si crees un compte guardem el teu nom, adreça i telèfon, per utilitzar-los en les teves futures comandes.
Correu electrònic: el nostre prestador de serveis de correu electrònic és Siteground , i treballem també amb Google Inc , a través de GMAIL Missatgeria instantània: stjordiemmentaleraop.cat pot prestar servei a través de missatgeria instantània com, per exemple, WhatsApp, Facebook Messenger o Line sempre que l’usuari ho requereixi Prestadors de serveis de pagament: Actualment stjordiemmentaleraop.cat no utilitza cap servei de pagament en línia.

Contingut incrustat des d’altres webs

Els articles de stjordiemmentaleraop.cat poden incloure contingut incrustat (p.ex. vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat des d’altres webs es comporta de la mateixa manera que si el visitant ha visitat l’altra web. Aquestes webs poden recopilar dades sobre tu, utilitzar cookies, incrustar seguiment de tercers, i vigilar la teva interacció amb el contingut incrustat, inclòs el seguiment de la teva interacció amb el contingut incrustat si tens un compte o estàs connectat a aquest web. Altres serveis: Certs serveis prestats a través del lloc web stjordiemmentaleraop.cat poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals. Se’n fa indispensable la lectura i l’acceptació amb caràcter previ a la sol·licitud del servei de què es tracti. Finalitat i legitimació: La finalitat del tractament d’aquestes dades serà únicament la de prestar-vos la informació o serveis que ens sol·liciteu.

Xarxes socials

 • Presència a xarxes: cat compta amb perfils en algunes de les principals xarxes socials d’Internet.
 • Finalitat i legitimació: El tractament que cat durà a terme amb les dades dins de cadascuna de les referides xarxes serà, com a màxim, allò que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Així, stjordiemmentaleraop.cat podrà informar, quan la llei no ho prohibeixi, els seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, ponències, ofertes, així com prestar servei personalitzat d’atenció al client.
 • Extracció de dades: En cap cas cat extraurà dades de les xarxes socials, tret que s’obtingués puntual i expressament el consentiment de l’usuari.
 • Drets: Quan, a causa de la pròpia naturalesa de les xarxes socials, l’exercici efectiu dels drets de protecció de dades del seguidor quedi supeditat a la modificació del perfil personal del mateix, cat t’ajudarà i aconsellarà amb aquesta finalitat en la mesura possibilitats.

Encarregats del tractament fora de la UE

 • Emmagatzematge i xifratge. cat utilitza serveis d’emmagatzematge xifrat de Google Inc a través de Google Drive .
 • Correu electrònic. El servei de correu electrònic de cat es presta usant els serveis de Google Inc. a través de Google Apps.
 • Xarxes socials. cat fa ús de les xarxes socials nord-americanes YouTube, Facebook i Twitter, Google+, Instagram i Linkedin a qui es realitza una transferència internacional de dades, de tipus analítics i tècnics en relació amb el lloc web sent als seus servidors on stjordiemmentaleraop.cat tracta les dades que, a través seu, els usuaris, subscriptors o navegants lliuren a la signatura stjordiemmentaleraop.cat o hi comparteixen.
 • Prestadors de pagament. Actualment cat no té activats mecanismes de pagament en línia

Compromisos i obligacions amb els nostres usuaris

L’accés i/o ús de stjordiemmentaleraop.cat atribueix a qui el realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, aquest avís legal en relació amb determinats serveis i continguts de stjordiemmentaleraop.cat. En la utilització de stjordiemmentaleraop.cat l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, interessos i drets de stjordiemmentaleraop.cat o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal stjordiemmentaleraop.cat que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de stjordiemmentaleraop.cat.

POLÍTICA DE COOKIES

Què és una galeta?

Una galeta és un fitxer inofensiu que es descarrega al vostre ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera com utilitzi el seu equip. Així, hi ha galetes que obtenen informació relacionada amb el nombre de pàgines visitades, la ciutat a la qual està assignada l’adreça IP des de la qual s’accedeix, el nombre de nous usuaris, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador, l’operador o el tipus de terminal des del qual es fa la visita.

Què NO ÉS una galeta ?

No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

Quina informació emmagatzema una galeta?

Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre tu, com ara targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies, el teu DNI o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc. El servidor web no us associa com a persona sinó al vostre navegador web. De fet, si navegues habitualment amb Internet Explorer i proves a navegar per la mateixa web amb el Firefox o Chrome veuràs que la web no s’adona que ets la mateixa persona perquè en realitat està associant el navegador, no la persona.

Què passa si desactiu les galetes?

Perquè entenguis l’abast que pot tenir desactivar les galetes, te’n mostrem uns exemples:
 • No podreu compartir continguts d’aquesta web a Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.
 • El lloc web no podrà adaptar els continguts a les teves preferències personals, com sol passar a les botigues en línia.
 • No podràs accedir a l’àrea personal de la web, com ara El meu compte, o El meu perfil o Les meves comandes.
 • Botigues en línia: Et serà impossible fer compres en línia, hauran de ser telefòniques o visitant la botiga física si és que disposa.
 • No serà possible personalitzar les vostres preferències geogràfiques com franja horària, divisa o idioma.
 • El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i trànsit a la web, cosa que dificultarà que la web sigui competitiva.
 • No podràs escriure al bloc, no podràs pujar fotos, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. La web tampoc podrà saber si ets un humà o una aplicació automatitzada que publica spam.
 • No es podrà mostrar publicitat sectoritzada, cosa que reduirà els ingressos publicitaris de la web.
 • Totes les xarxes socials utilitzen galetes, si les desactives no podràs utilitzar cap xarxa social.

Quins tipus de galetes hi ha?

 1. Tipus de galetes segons l’entitat que gestioni l’equip o domini des d’on s’envien les galetes i tracti les dades que s’obtinguin, podem distingir:
 • Galetes obligatòries: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel mateix editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
 • le>Cookies de tercers: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les galetes.
En cas que les cookies siguin instal·lades des d’un equip o domini gestionat pel mateix editor però la informació que es reculli mitjançant aquestes sigui gestionada per un tercer, no poden ser considerades com a cookies pròpies.

Web Beacons

Aquest lloc pot albergar també web beacons (també coneguts com a web bugs ). Els web beacons solen ser petites imatges dun píxel per un píxel, visibles o invisibles col·locats dins del codi font de les pàgines web dun lloc. Les web beacons serveixen i s’utilitzen de manera similar a les galetes. A més, els web beacons solen utilitzar-se per mesurar el trànsit dusuaris que visiten una pàgina web i poder treure un patró dels usuaris dun lloc. Disposes de més informació sobre els web beacons a: Wikipedia

Galetes de tercers

En alguns casos, compartim informació sobre els visitants d’aquest lloc de manera anònima o agregada amb tercers com puguin ser anunciants, patrocinadors o auditors per millorar els nostres serveis. Totes aquestes labors de processament seran regulades segons les normes legals i es respectaran tots els seus drets en matèria de protecció de dades de conformitat amb la regulació vigent. Aquest lloc mesura el trànsit amb diferents solucions que poden utilitzar cookies o web beacons per analitzar el que passa a les nostres pàgines. Actualment utilitzem les solucions següents per mesurar el trànsit d’aquest lloc. Pots veure més informació sobre la política de privadesa de cadascuna de les solucions utilitzades a aquest efecte: Aquest lloc web també pot acollir publicitat pròpia, afiliats o xarxes publicitàries. Aquesta publicitat es mostra mitjançant servidors publicitaris que també utilitzen galetes per mostrar continguts publicitaris afins als usuaris. Cadascun d’aquests servidors publicitaris disposa de la seva pròpia política de privadesa, que es pot consultar a les seves pròpies pàgines web.

Quins tipus de galetes s’utilitzen en aquest lloc web?

En accedir a la web stjordiemmentaleraop.cat t’informem que si segueixes navegant se t’instal·laran diverses cookies pròpies i de tercers corresponents a les analítiques de la web (a tall d’exemple: Google Analytics o eines similars) per ajudar el lloc web a analitzar el ús que fas del lloc web i millorar-ne la usabilitat, però en cap cas s’associen a dades que poguessin arribar a identificar-te. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc. El servidor web no us associa com a persona sinó al vostre navegador web. Aquest web s’utilitza galetes pròpies i de tercers per aconseguir que tinguis una millor experiència de navegació, puguis compartir contingut a xarxes socials, deixar comentaris i obtenir estadístiques dels nostres usuaris. Com a usuari pots rebutjar el tractament de les dades o la informació bloquejant aquestes galetes mitjançant la configuració apropiada del navegador. No obstant això, has de saber que si ho fas, aquest lloc pot no funcionar adequadament. Per això és important que llegeixis aquesta política de cookies i comprenguis que si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Pots canviar la configuració del teu navegador per ser avisat de la recepció de cookies al dispositiu o desactivar-lo si vols la capacitat d’emmagatzemar aquestes cookies al dispositiu. Fins i tot pots revisar ara mateix les teves preferències sobre les cookies d’aquest lloc web al següent botó: VULL REVISAR ARA LES MEVES PREFERÈNCIES DE COOKIES A continuació s’inclou la taula següent, únicament com a exemple, amb identificació de les cookies més rellevants utilitzades en aquest lloc web , així com si són pròpies o de tercers (i identificació del tercer contractat o els serveis dels quals s’han decidit utilitzar) i la seva finalitat:
Cookies pròpies
Cookies Informació (*) Finalitat Caducitat
GDPR[CONSENT_TYPES] Relativa a la RGPD Recorda els consentiments de les polítiques 1 any
GDPR[ALLOWED_COOKIES] Relativa a la RGPD Recordeu el consentiment de les cookies 1 any
GDPR%5Bprivacy_bar%5D Relativa a la RGPD Recordeu si l’usuari ha acceptat la barra 1 any
 
Galetes de tercers
Cookies Informació (*) Finalitat Caducitat
NID Google Map display using Google Maps 6 mesos
També hi ha cookies corresponents a les xarxes socials que utilitza aquesta web tenen les seves pròpies polítiques de cookies.

Com es gestionen les galetes?

Com que les galetes són fitxers de text normals, es poden explorar amb la majoria d’editors de text o programes de processament de text. Podeu fer clic a una galeta per obrir-la. A continuació, s’indica una llista d’enllaços sobre com veure galetes a diferents navegadors. Si utilitzeu un altre navegador, consulteu la informació sobre cookies al propi navegador. Si utilitzeu un telèfon mòbil, consulteu el manual del dispositiu per obtenir més informació.

Configuració de cookies per als navegadors més populars

A continuació us indiquem com accedir a una galeta determinada del navegador Chrome. Nota: aquests passos poden variar en funció de la versió del navegador:
 1. Aneu a Configuració o Preferències mitjançant el menú Fitxer o prement la icona de personalització que apareix a dalt a la dreta.
 2. Veureu diferents seccions, premeu l’opció Mostra opcions avançades .
 3. Anar a Privadesa, Configuració de contingut .
 4. Selecciona Totes les galetes i les dades de llocs .
 5. Apareixerà un llistat amb totes les galetes ordenades per domini. Perquè et sigui més fàcil trobar les galetes d’un determinat domini introduïu parcialment o totalment l’adreça al camp Cerca galetes .
 6. Després de realitzar aquest filtre apareixeran en pantalla una o diverses línies amb les galetes del web sol·licitat. Ara només heu de seleccionar-la i prémer la X per procedir a la seva eliminació.
Per accedir a la configuració de cookies del navegador Internet Explorer segueix aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):
 1. Anar a Eines, Opcions d’Internet
 2. Fes clic a Privadesa .
 3. Mou el botó lliscant fins a ajustar el nivell de privadesa que desitgis.
Per accedir a la configuració de cookies del navegador Firefox segueix aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):
 1. Anar a Opcions o Preferències segons el sistema operatiu.
 2. Fes clic a Privadesa .
 3. A Historial trieu Usa una configuració personalitzada per a l’historial .
 4. Ara veuràs l’opció Acceptar cookies , la pots activar o desactivar segons les teves preferències.
Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per a OSX segueix aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):
 1. Anar a Preferències , després Privadesa .
 2. En aquest lloc veuràs l’opció Bloquejar cookies perquè ajusti el tipus de bloqueig que vols fer.
Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per a iOS segueix aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):
 1. Anar a Paràmetres , després Safari .
 2. Anar a Privadesa i Seguretat , veuràs l’opció Bloquejar cookies perquè ajusti el tipus de bloqueig que vols realitzar.
Per accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Android segueix aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):
 1. Executeu el navegador i premeu la tecla Menú , després Configuració .
 2. Anar a Seguretat i Privadesa , veuràs l’opció Acceptar cookies perquè activi o desactivi la casella.
Per accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Windows Phone segueix aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):
 1. Obre Internet Explorer , després Més , després Configuració
 2. Ara podeu activar o desactivar la casella Permetre cookies .

Do Not Track

Bisnis ha adequat el lloc web AjudaWP a l’estàndard Do NotTrack per garantir més privadesa als usuaris que hagin activat aquesta opció al vostre navegador . Aquest lloc web exclou automàticament el seguiment de Google Analytics als usuaris que enviïn la capçalera Do Not Track , i és compatible amb la seva acceptació expressa. Si teniu un navegador compatible amb aquest protocol, podeu activar-lo per evitar el seguiment per part dels llocs web. A Google Chrome, per exemple, esteu a Configuració > Avançada > Privadesa i Seguretat > Enviar una sol·licitud de no seguiment amb el vostre trànsit de navegació . Activar DNT a Chrome Confirmar DNT Si ho desitgeu podeu inhabilitar el seguiment de Google Analytics mitjançant aquest complement per al navegador ofert per Google . També podeu provar el següent botó (depèn dels permisos de JavaScript del vostre navegador que funcioni o no): DESACTIVAR GOOGLE ANALYTICS

Notes addicionals

 • Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privadesa que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.
 • Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les galetes i des d’aquest lloc ha d’efectuar el dret a eliminar o desactivar les galetes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la manipulació correcta o incorrecta de les cookies per part dels navegadors.
 • En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la teva decisió de no acceptar-les.
 • En el cas de les galetes de Google Analytics , aquesta empresa emmagatzema les galetes en servidors ubicats als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a tal efecte. Segons Google no desa la vostra adreça IP. Google Inc. és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea.
 • Per qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubtis en comunicar-te amb nosaltres a través de la secció de contacte.